ReadyPlanet.com


จ. 8 ม.ค. 61 นิเคอิ ฮั่งเส็ง หุ้นไทย อังกฤษ เยอรมัน ดาวโจนส์


 .



ผู้ตั้งกระทู้ สาวประจันฯ (dailyriches-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2018-01-05 15:26:54


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4234502)

ฮานอยวันศุกร์

18  29  30  41  52  63  74  85

08  20  31  42  53  64  75  86

ชุดเน้น

18  52  63  85  08  42  53  75

ชุดคู่เงิน

52  75  352  452  375  475

ชุดคู่ทอง

08  18  308  408  318  418

ชุดกัน

54  65  76  87

ชุดเบิ้ล

33  44  55  66

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-05 16:27:01


ความคิดเห็นที่ 2 (4234525)

รัสเซียเปิด 14300.49+0.40
เยอรมันเปิด 13219.11+51.22
อังกฤษเปิด 7691.23-4.65

ปิดรัสเซีย

 14,392.51+92.42(+0.65%)

บน 251 ล่าง 42

ปิดเยอรมัน

13,319.64+151.75(+1.15%)

บน 964 ล่าง 75

ปิดอังกฤษ

 

7,724.22+28.34(+0.37%)

บน 422 ล่าง 34

ปิดดาวน์โจรน์

25,295.87+220.74 (+0.88%)

บน 587 ล่าง 74

หุ้นอิยิปว์หยุดทำการ1วัน
07/01/2017
ผลวันที่ 04/01/2017
14,782.38 -51.35    -0.35%
บน 238 ล่าง 35 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-05 20:18:52


ความคิดเห็นที่ 3 (4234526)

05/01/2018

รัสเซีย+เยอรมัน+ดาวน์+อังกฤษ

บน/ล่าง

98 94 95 96

42 43 45 47

15 14 17 18 

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-05 20:18:59


ความคิดเห็นที่ 4 (4234529)

 ปิดรัสเซีย

34  35  36  37  24  25  26  27

63  64  65  66  53  54  55  56

ชุดเน้น

34  63  36  65  25  54  27  56

ชุดเจาะ

36  65  25  54

ชุดกัน

51  80  31  60

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

356  756  325  425

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-05 20:44:27


ความคิดเห็นที่ 5 (4234530)

 ปิดเยอรมัน

75  76  77  78  85  86  87  88

54  55  56  57  64  65  66  67

ชุดเน้น

75  54  78  57  85  64  86  65

ชุดเจาะ

75  54  86  65

ชุดกัน

81  60  61  40

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

375  475  386  486

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-05 20:52:18


ความคิดเห็นที่ 6 (4234531)

 ปิดอังกฤษ

65  66  67  68  35  36  37  38

54  55  56  57  24  25  26  27

ชุดเน้น

65  54  67  56  35  24  38  27

ชุดเจาะ

67  56  38  27

ชุดกัน

13  98  21  90

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

367  467  438  538

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-05 20:58:41


ความคิดเห็นที่ 7 (4234533)

 ปิดดาวโจนส์

54  55  56  57  84  85  86  87

41  42  43  44  71  72  73  74

ชุดเน้น

54  41  56  43  86  73  87  74

ชุดเจาะ

56  43  87  74

ชุดกัน

11  98  03  90

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

456  756  487  587

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-05 21:28:52


ความคิดเห็นที่ 8 (4234548)

 ฮานอยวันเสาร์

10  21  32  43  54  65  76  87

16  27  38  50  61  72  83  94

ชุดเน้น

32  65  76  87  50  72  83  94

ชุดคู่เงิน

50  65  350  450  365  465

ชุดคู่ทอง

72  87  372  472  387  487

ชุดกัน

53  64  75  86

ชุดเบิ้ล

33  44  55  66

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-06 13:15:14


ความคิดเห็นที่ 9 (4234549)
มาเลย์วันเสาร์

08  19  20  42  53  64  75  86

07  18  29  41  52  63  74  85

ชุดเน้น

19  53  64  86  07  52  63  74

ชุดคู่เงิน

53  86  453  653  486  586

ชุดคู่ทอง

07  74  407  507  574  674

ชุดกัน

54  65  76  87

ชุดเบิ้ล

22  44  55  77

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-06 13:42:05


ความคิดเห็นที่ 10 (4234616)

 ฮานอยวันอาทิตย์

21  32  43  54  65  76  87  98

02  24  35  46  57  68  79  80

ชุดเน้น

43  54  76  87  35  46  57  68

ชุดคู่เงิน

46  54  346  746  654  754

ชุดคู่ทอง

68  76  368  468  476  576

ชุดกัน

59  60  85  94

ชุดเบิ้ล

44  55  66  77

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-07 15:19:15


ความคิดเห็นที่ 11 (4234617)

มาเลย์วันอาทิตย์

04  26  37  48  59  60  71  82

02  24  35  57  68  79  80  91

ชุดเน้น

26  37  59  82  35  57  68  80

ชุดคู่เงิน

26  82  326  426  482  582

ชุดคู่ทอง

35  80  435  635  480  580

ชุดกัน

59  60  85  94

ชุดเบิ้ล

44  55  66  77

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-07 15:40:53


ความคิดเห็นที่ 12 (4234642)
image


 

Nikkei นิเคอิ

13 14 15

33 34 35

43 44 45

@.............@

 

 

Hang Seng ฮั่งเส็ง

54 55 58

74 75 78

84 85 88

@.............@

 

 

Set หุ้นไทย

 

64 65 66 67 68

00 01 02 98 99

Good LucK

ผู้แสดงความคิดเห็น สาวประจันฯ (dailyriches-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 07:30:01


ความคิดเห็นที่ 13 (4234654)

30895.09 +80.45 +0.26%

ฮั่งเส็งเปิดเช้า

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 08:31:46


ความคิดเห็นที่ 14 (4234655)

08/01/2017

ปิดเช้า/ปิดบ่ายฮั่งเส้ง

ราวหน้า 2-0-7

บน/ล่าง

 23 24 26 27

03 04 06 07

73 74 75 76

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 08:32:08


ความคิดเห็นที่ 15 (4234656)

หุ้นไทย 08/01/2018 ทั้งวัน

ราวหน้า 5-4-9

52 58 56 57

46 45 47 48

93 94 97 98

51 42 87

1ในสิบคู่เปิดเช้า/เปิดบ่าย

90+93

ได้เเล้วหยุดจะมีกำไร

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 08:32:25


ความคิดเห็นที่ 16 (4234674)

  เปิดเช้าหุ้นไทย

51  52  53  54  31  32  33  34

06  07  08  09  86  87  88  89

ชุดเน้น

53  08  54  09  32  87  34  89

ชุดเจาะ

54  09  32  87

ชุดกัน

19  74  43  98

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

654  754  432  532

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 09:04:09


ความคิดเห็นที่ 17 (4234693)

 จีนปิดเช้า-ปิดบ่าย

51  52  53  54  21  22  23  24

31  32  33  34  61  62  63  64

ชุดเน้น

53  32  54  31  21  64  23  62

ชุดเจาะ

53  32  21  64

ชุดกัน

87  98  95  90

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

453  753  364  564

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 09:51:56


ความคิดเห็นที่ 18 (4234695)

 

20เด้งเปิดเช้าหุ้นไทย

26+81

00+55

19+74

84+39

61+16

03+58

11+66

05+60

89+44

96+51

16+71

14+69

33+88

41+96

09+64

41+96

40+95

39+94

45+00

50+05

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 10:02:15


ความคิดเห็นที่ 19 (4234698)

เปิดเช้าหุ้นไทย

1799.59+4.14(ช่องตลาด)

1802.04+6.59(ช่องมันนี่ตัวที่1)

1803.26+7.81(ช่องมันนี่ตัวที่2)

1803.26+7.81(ช่อง9ตัวที่1)

1803.00+7.55(ช่อง9ตัวที่2)

mai537.80+0.34

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 10:07:41


ความคิดเห็นที่ 20 (4234704)

ฮั่งเส็งปิดเช้า-ปิดบ่าย

85  86  87  88  95  96  97  98

21  22  23  24  31  32  33  34

ชุดเน้น

85  21  87  23  96  32  98  34

ชุดเจาะ

87  23  98  34

ชุดกัน

62  98  54  90

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

487  587  354  754

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 10:24:14


ความคิดเห็นที่ 21 (4234717)

ปิดไต้หวัน

54  55  56  57  44  45  46  47

74  75  76  77  64  65  66  67

ชุดเน้น

54  74  56  76  45  65  47  67

ชุดเจาะ

54  74  45  65

ชุดกัน

00  20  40  60

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

354  754  645  745

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 11:12:01


ความคิดเห็นที่ 22 (4234719)

 ปิดเกาหลีใต้

54  55  56  57  44  45  46  47

74  75  76  77  64  65  66  67

ชุดเน้น

54  56  74  76  45  47  65  67

ชุดเจาะ

56  54  76  74

ชุดกัน

09  07  05  03

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

356  756  476  576

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 11:22:43


ความคิดเห็นที่ 23 (4234722)

  จีนปิดบ่ายแก้ไข

31  32  33  34  61  62  63  64

46  47  48  49  76  77  78  79

ชุดเน้น

32  47  34  49  61  76  63  78

ชุดเจาะ

34  49  63  78

ชุดกัน

83  98  75  90

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

534  734  463  563

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 11:30:53


ความคิดเห็นที่ 24 (4234725)

 ฮั่งเส็งปิดบ่ายแก้ไข

55  56  57  58  35  36  37  38

06  07  08  09  26  27  28  29

ชุดเน้น

56  08  57  07  37  27  38  26

ชุดเจาะ

56  08  37  27

ชุดกัน

66  98  74  90

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

456  756  537  637

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 11:43:17


ความคิดเห็นที่ 25 (4234728)

ปิดเที่ยงหุ้นไทย

65  66  67  68  85  86  87  88

20  21  22  23  40  41  42  43

ชุดเน้น

67  22  68  23  85  40  87  42

ชุดเจาะ

68  23  87  42

ชุดกัน

19  74  00  55

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

368  468  487  587

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 11:59:26


ความคิดเห็นที่ 26 (4234732)

 เปิดบ่ายหุ้นไทย

65  66  67  68  85  86  87  88

20  21  22  23  40  41  42  43

ชุดเน้น

67  22  68  23  85  40  87  42

ชุดเจาะ

68  23  87  42

ชุดกัน

19  74  00  55

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

368  468  487  587

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 12:40:12


ความคิดเห็นที่ 27 (4234745)

ปิดสิงคโปร์

26  27  28  29  76  77  78  79

81  82  83  84  31  32  33  34

ชุดเน้น

26  81  28  83  76  31  79  34

ชุดเจาะ

28  83  76  31

ชุดกัน

19  74  00  55

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

328  428  476  576

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 13:28:35


ความคิดเห็นที่ 28 (4234755)

 ปิดอินเดีย

26  27  28  29  36  37  38  39

41  42  43  44  51  52  53  54

ชุดเน้น

26  41  28  43  38  53  39  54

ชุดเจาะ

28  43  39  54

ชุดกัน

83  98  75  90

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

328  428  439  539

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 13:52:31


ความคิดเห็นที่ 29 (4234757)

 ฮั่งเส็งปิดบ่ายแก้ไข

85  86  87  88  95  96  97  98

21  22  23  24  31  32  33  34

ชุดเน้น

85  21  87  23  96  32  98  34

ชุดเจาะ

87  23  98  34

ชุดกัน

62  98  54  90

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

487  587  354  754

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 14:10:39


ความคิดเห็นที่ 30 (4234762)

 

20เด้งเปิดบ่ายหุ้นไทย

29+84

55+10

91+46

38+93

03+58

06+61

59+14

60+15

59+14

29+84

52+07

45+00

40+95

42+97

00+55

68+23

68+23

33+88

51+06

36+91

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 14:33:22


ความคิดเห็นที่ 31 (4234766)

เปิดบ่ายหุ้นไทย

1808.82+13.37(ช่องตลาด)

1809.11+13.66(ช่องมันนี่ตัวที่1)

1809.55+14.10(ช่องมันนี่ตัวที่2)

1809.29+13.84(ช่อง9ตัวที่1)

1810.55+15.10(ช่อง9ตัวที่2)

mai537.06+0.40

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 14:41:48


ความคิดเห็นที่ 32 (4234780)

 ปิดเย็นหุ้นไทย

65  66  67  68  85  86  87  88

20  21  22  23  40  41  42  43

ชุดเน้น

65  20  68  23  85  40  87  42

ชุดเจาะ

65  20  85  40

ชุดกัน

90  45  25  05

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

365  465  385  485

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ วันที่ตอบ 2018-01-08 15:29:56


ความคิดเห็นที่ 33 (4234784)

ค้างก่อนปิดเย็น

51  52  53  54  31  32  33  34

06  07  08  09  86  87  88  89

ชุดเน้น

53  08  54  09  32  87  34  89

ชุดเจาะ

54  09  32  87

ชุดกัน

19  74  43  98

3 ตัวเต็ง-โต๊ด

654  754  432  532

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ไทยเทพ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-01-08 15:41:40



[1]


~~การลงทุนมีความเสี่ยงสูง ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ~~