ReadyPlanet.com


จ. 19 ส.ค. 62 หุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศ
ผู้ตั้งกระทู้ สาวประจันฯ (dailyriches-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2019-08-16 14:44:02


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4324601)

ปิดรัสเซีย

 

17,713.12-55.79(-0.31%)

บน 312 ล่าง 79

ปิดเยอรมัน

DAX (^GDAXI)

11,562.74+150.07(+1.31%)

บน 274 ล่าง 07

ปิดอังกฤษ

7,117.15+50.14(+0.71%)

บน 715 ล่าง 14

: ปิดดาวน์โจรน์

25,886.01+306.62 (1.20%)

บน601ล่าง62

ปิดอิยิปซ์

14,399.70 +104.57+0.73%

บน 970 ล่าง57


ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2019-08-19 07:44:02


ความคิดเห็นที่ 2 (4324602)

19/08/2019

ปิดเช้า/ปิดบ่ายนิเคอิ

ราวหน้า 7-2-0

บน/ล่าง

72 73 7475

22 23 24 25

02 03 04 05

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2019-08-19 07:44:20


ความคิดเห็นที่ 3 (4324603)

19/08/2019

ปิดเช้า/ปิดบ่ายฮั่งเส็ง

ราวหน้า 3-8-9

บน/ล่าง

35 36 38 39

82 84 85 89

93 94 97 95

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2019-08-19 07:44:40


ความคิดเห็นที่ 4 (4324604)

หุ้นไทย 19/08/2019

ราวหน้า 7-8-9

บน/ล่าง

73 74 75 76 

83 84 85 86 

93 94 95 96 

กัน 24 99 31

สิบเด้งช่อง9

 96+93

ได้เเล้วหยุดจะมีกำไร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2019-08-19 07:44:58


ความคิดเห็นที่ 5 (4324659)

 หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ 

03 04 07 09

13 14 17 19

ผู้แสดงความคิดเห็น สาวประจันฯ (dailyriches-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2019-08-19 09:02:09


ความคิดเห็นที่ 6 (4324671)

ปิดเช้านิเคอิ

20,525.45 +106.64 (+0.52%)

บน545 ล่าง64

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2019-08-19 09:31:39


ความคิดเห็นที่ 7 (4324685)

 

20เด้งเปิดเช้าหุ้นไทย

32+92

48+08

00+60

60+20

22+82

67+27

03+63

13+73

30+90

01+61

21+81>>11

27+87

82+42

99+59

09+69

09+69

31+91

05+65

37+97

74+34

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2019-08-19 10:04:40


ความคิดเห็นที่ 8 (4324687)

 

เปิดเช้าหุ้นไทย

1632.42+8.02(ช่องตลาด)

1641.32+9.92(ช่อง9ตัวที่1)

1640.48+9.08(ช่อง9ตัวที่2)

mai351.42+1.40


ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2019-08-19 10:06:29


ความคิดเห็นที่ 9 (4324764)

 

20เด้งเปิดบ่ายหุ้นไทย

31+91

38+98

77+37

90+50

36+96

26+86

71+31

94+54

47+07

66+26

52-12>>11

82+42

87+47

09+69

98+58

77+37

07+67

88+48

95+55

10+70

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2019-08-19 14:31:47


ความคิดเห็นที่ 10 (4324773)

เปิดบ่ายหุ้นไทย

1636.74 +5.34 (ช่องตลาด)

1637.31 +5.91 (ช่อง9ตัวที่1)

1637.38 +5.98 ( ช่อง9ตัวที่2)

mai 351.38 +1.36

สามตัว 931

ผู้แสดงความคิดเห็น kim Kamikaze ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2019-08-19 14:49:35[1]


~~การลงทุนมีความเสี่ยงสูง ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ~~